Vad menas?

Vad menas med substantiv?

Ett substantiv är en ordklass i grammatik som används för att namnge personer, platser, ting, idéer eller händelser. Med andra ord, substantiv identifierar entiteter. I många språk, inklusive svenska, kan substantiv böjas i antal (singular och plural) och ofta i genus (utrum och neutrum i svenskan).

Här är några exempel på substantiv:

Substantiv kan ofta åtföljas av artiklar (bestämda eller obestämda) och adjektiv som beskriver dem. I svenskan, till exempel, kan ett substantiv kombineras med artiklarna "en", "ett", "den" eller "det", samt med adjektiv som "stor", "liten", "gammal" och "ny".

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar