Vad menas?

Vad menas med trophy wife?

Trophy wife, eller på svenska "troféfru", är en term som används för att beskriva en kvinna som är yngre och attraktiv och som anses vara en prestation för sin man (ofta äldre), som en sorts pris eller "trofé". Begreppet kan vara kränkande eftersom det reducerar kvinnan till en form av objekt eller prydnad, och det förtjänar inte att användas. Det är viktigt att respektera alla människor oavsett deras utseende eller relation till andra.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar